In 2016 werd de “Roadmap on Carcinogens” (RoC1.0), of de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, voorgesteld als een actieprogramma om ondernemingen te sensibiliseren voor kankerverwekkende stoffen en om tools aan te reiken waarmee de blootstelling op de werkvloer kan worden aangepakt. Binnenkort wordt er een vernieuwd actieprogramma voorgesteld tijdens een tweede campagne in Europa, de “RoC2.0”, die zal lopen van 2020 tot 2024.

Sensibiliseren

Zowel Europese werkgevers- en werknemersorganisaties, als de Europese Commissie, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en talrijke lidstaten namen deel aan de routekaart en zullen de komende jaren een actieve rol spelen. Duitsland heeft de coördinerende rol van Nederland overgenomen en er worden gemeenschappelijke inspanningen geleverd om de werkgemeenschap te sensibiliseren voor de risico's van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Conferentie "Stop beroepskanker"

De laatste fase van de uitwerking van de nieuwe strategie zal worden voorgesteld op de conferentie "STOP-kanker op het werk" van het Duitse EU-voorzitterschap op 9 en 10 november 2020. In de tweede routekaart campagne worden ambitieuze doelen gesteld, rekening houdend met de huidige pandemie en de economische situatie in de lidstaten en de bedrijven.

In RoC2.0 blijven de oorspronkelijke doelstellingen van sensibilisering en hulpverlening actueel, maar daarnaast richt de routekaart zich ook op het mobiliseren van stakeholders en het inzetten op innovatie. Enerzijds zal dit leiden tot meer actief blijvende organisaties en anderzijds tot oplossingen op maat.

Voor de vier doelstellingen worden speciale projecten (‘uitdagingen’) met verschillende toepassingsgebieden en tijdsbestekken uitgewerkt. Die projecten worden geleid en uitgevoerd door de routekaartpartners. De impact van RoC2.0 zal hoogstwaarschijnlijk toenemen met elk succesvol uitgevoerd project. Het belangrijkste is dat de partners deze uitdagingen kunnen aanpassen tijdens de duur van de RoC2.0 campagne tot 2024 om op een flexibele manier te voldoen aan de huidige behoeften en in te spelen op onvoorziene omstandigheden.

Doe mee!

Als u deel wil uitmaken van dit gezamenlijk initiatief en wil bijdragen aan de preventie van beroepskanker, word dan een vriend van de routekaart. Meer dan 1000 vrienden hebben zich al aangesloten. Als u graag een uitdaging aangaat, bijvoorbeeld door gegevens te verstrekken of kennis te delen, neem dan contact op via de website van de “Roadmap on Carcinogens”: Become a friend of the roadmap.