In haar arrest van 21 december 2023 oordeelt het Brusselse Arbeidshof dat 28 koeriers van het online maaltijdbezorgingsplatform Deliveroo geen zelfstandige platformwerkers, maar werknemers zijn.

Het gaat om een beroepsuitspraak in een zaak die een aantal koeriers samen met het Brusselse arbeidsauditoraat, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de vakbonden, namelijk het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), ACV Transcom, het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en de Belgische Transportbond (BTB), aanspanden tegen Deliveroo. Deliveroo trekt op haar beurt naar het Hof van Cassatie tegen de beslissing.

Het arrest oordeelt onder meer dat de koeriers in kwestie moeten gezien worden als arbeiders in loondienst volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) van Paritair comité 140.03 (transport en logistiek goederenvervoer voor derden). Dit wil ook zeggen dat Deliveroo voor wat deze koeriers betreft gehouden is aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk. Hoewel de uitspraak enkel betrekking heeft op de koeriers die de zaak aanspanden, kan het arrest als precedent gezien worden en op die manier een effect hebben op andere koeriers, ook bij andere platformen.

Het volledige arrest is na te lezen in het Frans op de website van het Arbeidshof te Brussel: Het arbeidshof te Brussel heeft op 21 december 2023 een arrest uitgesproken in de zaak Deliveroo.

Lees ook volgende nieuwsberichten over het arrest:

Europese regelgeving rond platformwerk

Meer dan 28 miljoen mensen in de Europese Unie (EU) werken via een digitaal arbeidsplatform. De EU wil al langer nieuwe regels introduceren om de arbeidsomstandigheden voor platformwerkers te verbeteren.

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de voorwaarden voor werknemers op digitale arbeidsplatforms te verbeteren. De kans leek groot dat hierover nog in 2023 een Europese richtlijn zou worden goedgekeurd. 12 EU-lidstaten verwierpen het voorstel echter, waardoor men in december 2023 geen meerderheid kon vinden.

Volgend BeSWIC-blogbericht geeft een historiek: Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn.

Op 22 december 2023 bereikten de Raad van de EU en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over een voorstel voor een richtlijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers. Indien het akkoord door beide instellingen wordt goedgekeurd krijgen miljoenen platformwerkers toegang tot arbeidsrechten. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie: Rechten voor platformwerkers: Raad en Parlement bereiken akkoord.

Een stand van zaken is ook beschikbaar op de website van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie: EU-regels voor platformwerk.

Op BeSWIC

Op deze BeSWIC-website verschenen de voorbije jaren al verschillende berichten rond platformwerk. Hieronder enkele voorbeelden: