Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), wil eraan herinneren dat moeders die borstvoeding geven niet mogen worden gediscrimineerd.

Het FBVC refereert hierbij naar de federale wet van 4 februari 2020 betreffende het verbod op discriminatie (wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 tot wijziging, met betrekking tot de verbod op discriminatie inzake vaderschap of medemoederschap, ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen).

Lees het volledige persbericht op de website van de FOD Volksgezondheid: Borstvoeding: altijd en overal.

Het FBVC wijst erop dat moeders geen hinder mogen ondervinden bij het geven van borstvoeding aan hun baby in een openbare ruimte. Werkende moeders die borstvoeding willen blijven geven, moeten dan weer gebruik kunnen maken van een geschikte plaats om hun melk af te kolven of hun baby te voeden bij hun werkgever.

De Codex over het welzijn op het werk bepaalt onder meer dat de werkgever een onopvallend en gesloten lokaal ter beschikking moet stellen van de werkneemsters die borstvoeding geven om hen de mogelijkheid te geven om:

  • borstvoeding te geven, indien de aanwezigheid van het kind op de arbeidsplaats niet verboden is gelet op de risico’s (art. III.1-62);
  • melk af te kolven en deze te bewaren in hygiënische omstandigheden (art. III.1-62).

Daarenboven stelt de Codex in Boek X, Titel 5 (Moederschapsbescherming) welke maatregelen moeten toegepast worden wanneer een werkneemster die borstvoeding geeft een activiteit verricht waarbij zij volgens de risicoanalyse het risico loopt van blootstelling aan bepaalde agentia of arbeidsomstandigheden die de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster of haar kind in gevaar brengt (art. X.5-7; zie ook bijlage X.5-1 van de codex). Afhankelijk van het geval bestaan deze maatregelen uit een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of werktijden, een verandering van werkpost of, wanneer dit onmogelijk blijkt, een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 80 voorziet een recht op borstvoedings- of kolfpauzes tot negen maanden na de geboorte van het kind. De tekst van deze CAO is beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR): CAO per nummer.

Meer info

op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in het thema Moederschapsbescherming.