Op de blog van deze BeSWIC website is er een artikel gepubliceerd over het belang van het tijdig moderniseren van liften om tragische arbeidsongevallen te voorkomen.

In dat artikel wordt het wettelijk kader geschetst, worden er enkele codes van goede praktijk rond het veilig inspecteren gegeven, wordt de moderniseringscampagne toegelicht en volgen er lessen uit ongevallen en het belang van correct uitgevoerde inspecties. Ook wordt er verwezen naar roltrappen, omdat daar ook soortgelijke ongevallen zich kunnen voordoen met even ernstige verwondingen.

Het artikel op de blog: Moderniseer tijdig de lift en voorkom menselijk leed.