Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) presenteert de belangrijkste bevindingen van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van 2019 met daarin de belangrijkste risicofactoren die door Europese werkplekken worden gemeld: spier- en skeletaandoeningen en psychosociale risico’s.

Meer dan 45.000 ondernemingen in 33 landen vulden de enquête in en beantwoordden vragen op verschillende gebieden binnen veiligheid en gezondheid op het werk, waaronder de opkomende digitaliseringskwestie.

Esener 2019 is een waardevolle bron voor beleidsmakers, aangezien het een actueel beeld geeft van het bewustzijn over risico’s en het beheer voor veiligheid en gezondheid op de Europese werkplekken en vergelijkingen biedt met bevindingen van Esener 2014.

Meer info op de website van EU-OSHA: