In het najaar 2022 is het update-proces voor BeSWIC-berichten gestart. Enkele sectoren en bepaalde risicovelden werden geactualiseerd. Nu zijn de resterende oudste blogberichten uit de periode van 2010 tot en met 2015 onafhankelijk van sector en risicoveld geactualiseerd.

Dit artikel geeft een overzicht van de berichten die reeds zijn geactualiseerd en de belangrijkste aanpassingen van de blogberichten tussen 2010 en 2015.

Overzicht gebundelde updates

Op deze BeSWIC-website verschenen naar aanleiding van het actualisatieproces al volgende berichten:

Overzicht van de blogberichten tussen 2010 en 2015

Hieronder volgt een (beperkt) overzicht van berichten, gegroepeerd per sector/thema. De berichten die reeds waren geactualiseerd in sectoren of thema’s in de periode 2010-2015 worden niet herhaald (en kwamen reeds hierboven aan bod).

Vieringen, verjaardagen en Awards

Chemische stoffen (inclusief wetgeving hierover)

Risicoanalyse/KMO’s

Psychosociale risico’s

Wetgeving

HR

Campagnes

Normen, normalisatie en standaardisatie

BeSWIC-nieuwsbrief

De BeSWIC-nieuwsbrief wordt periodiek verstuurd om u op de hoogte te houden van wetgeving, informatie en initiatieven op het vlak van veiligheid, gezondheid en preventie van risico’s, alsook van activiteiten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in het domein welzijn op het werk.

Voor lezers die nog niet ingeschreven zijn op de BeSWIC-nieuwsbrief, is het actualisatieproces een uitstekende gelegenheid.