Door de snelle groei van de online economie neemt het aantal atypische arbeidsvormen toe, bijvoorbeeld occasioneel werk, werken op oproepbasis en economisch afhankelijk zelfstandig werk. Hoewel online platforms de kans op toegang tot werk kunnen verhogen, kan platformwerk ook tot lichamelijke en psychosociale risico's leiden voor de werknemers.

In een nieuw rapport van het van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden die uitdagingen tegen het licht gehouden en wordt nagegaan welke beleidsmaatregelen en regelgeving in de lidstaten en op het niveau van de Europese Unie zijn doorgevoerd of worden ontwikkeld om deze risico’s te trotseren.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties: