Twee nieuwe beleidsnota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bespreken de rol van digitalisering en afvalbeheer in de circulaire economie en de gevolgen daarvan voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

In het kader van het prognoseonderzoek van EU-OSHA naar de circulaire economie zijn vier toekomstscenario’s ontwikkeld om te anticiperen op veranderingen en om VGW-risico’s vast te stellen. De potentiële trajecten kunnen sterk verschillen en zijn bedoeld om de dialoog en reflectie met belanghebbenden over toekomstmogelijkheden te stimuleren, zodat de besluitvorming van vandaag het beleid toekomstgerichter kan maken.

Afvalverwerkingssector

Een duurzame toekomst bestaat niet zonder een circulaire economie, die gebaseerd is op het minimaliseren van afvalstromen en het gebruik van afvalstoffen als hulpbronnen. Dit heeft echter implicaties voor de afvalbranche, en met name voor de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers.

In deze beleidsnota wordt aan de hand van vier scenario’s voor de circulaire economie onderzocht hoe de toekomst er voor de afvalbranche in 2040 uit gaat zien. Er worden problemen op het gebied van de transitie naar een circulaire economie en VGW beschreven, maar ook uitdagingen en kansen bij de automatisering van afvalprocessen, het gebruik van robotica en de (snel) veranderende regelgeving.

De rol van digitalisering

Ook digitale technologieën zijn van groot belang voor een effectieve transitie naar een circulaire economie. Zowel de digitalisering van de werkplek als de overgang naar circulariteit bieden kansen en uitdagingen op het gebied van VGW waarmee bij deze transitie rekening moet worden gehouden.

In de beleidsnota over digitalisering worden de rol van digitalisering in een circulaire economie en de mogelijke effecten daarvan op VGW onderzocht aan de hand van de genoemde vier scenario’s voor de circulaire economie in 2040. Er wordt ingegaan op de uitdagingen en op kwesties die in alle vier de scenario’s aan de orde zijn, zoals informatievoorziening en gegevensuitwisseling, arbeidsflexibiliteit, werk onder het opleidingsniveau en risico’s met betrekking tot screening van en toezicht op werknemers.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health News - november 2021: Circulaire economie en VGW: nieuwe beleidsnota’s over digitalisering en afvalbeheer)