In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen en lessen uit een studie naar regelgeving, beleidsmaatregelen, strategieën, initiatieven, acties en programma’s voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij digitaalplatformwerk belicht.

De beleidsnota is gebaseerd op vier casestudy’s. In drie casestudy’s wordt gekeken naar wetgevingsinitiatieven in Spanje, Italië en Frankrijk. In de vierde wordt uitgelegd welke maatregelen arbeidsinspecties en socialezekerheidsinspecties kunnen nemen om VGW-risico’s te beheersen.

Meer info

(Bron: OSHnews– februari 2022: Digitaalplatformwerk en veiligheid en gezondheid op het werk: een overzicht)