Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft 25 nieuwe casestudies gepubliceerd waarin wordt gekeken naar de diverse nationale beleidsinitiatieven voor het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Er wordt een overzicht gegeven van de verwezenlijkingen van elk initiatief, de succesfactoren en uitdagingen en de mogelijkheid om het initiatief ook in andere sectoren of landen toe te passen.

Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen veel voor en hebben een nadelig effect op het welzijn van werknemers, de productiviteit in bedrijven en economieën. Deze korte en informatieve casestudies bieden inzicht in de diverse benaderingen van preventie en benadrukken het belang van samenwerking tussen alle belanghebbenden.

Meer info op de website van EU-OSHA: