Hoe kunnen spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) in de gezondheidszorgsector worden aangepakt? Een discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt een overzicht van SSA’s op werkplekken in de gezondheidszorg, analyseert risicofactoren en bespreekt effectieve maatregelen om die aandoeningen te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Zwaar lichamelijk werk, zoals het tillen van patiënten, vormt een belangrijke risicofactor voor spier- en skeletaandoeningen. Deze zijn een grote bron van zorg voor werknemers in de gezondheidszorg, die vaak melding maken van rugklachten en pijn in de bovenste ledematen.

Meer info op de website van EU-OSHA: