Op 29 april 2016 zijn de laatste KB’s in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd als gevolg van 8 aanpassingen van Europese richtlijnen die op 29 maart 2014 in het Europees Publicatieblad waren gepubliceerd.

Het betrof:

  • Koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal
  • Koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
  • Koninklijk besluit 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Het laatste KB heeft te maken met aangemelde instanties voor ATEX die in de NANDO-database terechtkomen.

Andere KB’s

Op 20 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.

Op 19 april publiceerde het Belgisch Staatsblad:

  • het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik;
  • het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten.

De KB’s voor de omzetting van de richtlijnen over liften en drukvaten van eenvoudig vorm zijn al eerder gepubliceerd. Meer info daarover in dit nieuwsbericht: Nieuwe Europese marktrichtlijnen naar Belgisch recht omgezet.

De PED-richtlijn, nl. richtlijn 2014/68/EU dat in het Europees Publicatieblad van 27 juni 2014 werd gepubliceerd, moet voor 19 juli 2016 zijn omgezet.

Meer informatie