Een nieuwe podcastaflevering van het Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaat dieper in op de impact van artificiële intelligent (AI) op kwesties als genderevenwicht, sociale rechtvaardigheid en andere ethische en morele kwesties die voortkomen uit het gebruik van AI op de.

In de podcast gaan Uma Rani, econoom bij de onderzoeksafdeling van de ILO, en Enrique Fernandez Macias, onderzoeker bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, na wat voor soort onderzoek en beleid overwogen zou moeten worden om de impact van AI op dit soort kwesties, die voortkomen uit het gebruik van AI op de werkplek, beter te kunnen beoordelen.

De podcast kan beluisterd worden in het Engels op de website van de IAO: Podcast series: Global challenges – Global solutions: Artificial Intelligence and the future of work.

campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” 2023-2025

Digitalisering vormt de focus van de campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor de periode 2023-2025.

De campagne gaat na wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De campagne fungeert daarnaast als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken.

De campagne zal in de periode 2023-2025 worden opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaalplatformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.