Eurogip heeft de bijgewerkte schattingen (2019-2021) gepubliceerd van een nieuwe analyse van het fenomeen van onderrapportage van arbeidsongevallen met meer dan drie dagen ziekteverzuim in Europa. De resultaten bevestigen dat onderrapportage sterk varieert van land tot land (van minder dan 10% tot bijna 100%).

De grote verschillen in incidentiecijfers (aantal ongevallen per 100.000 werknemers) doen de vraag naar onderrapportage rijzen. In 2019 varieerde het aantal niet-dodelijke ongevallen bijvoorbeeld van 62 tot 3.425.

Voor deze analyse vergeleek Eurogip de Europese statistieken over arbeidsongevallen (ESAW) en de gegevens van de arbeidskrachtenenquête van de Europese Unie (EU-LFS), gepubliceerd door Eurostat, het directoraat-generaal Statistiek van de EU.

Het volledige rapport (in het Frans) en meer informatie, onder andere over de gebruikte statistische methodes, zijn beschikbaar op de website van Eurogip: Very different levels of reporting of occupational injuries in Europe.