De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 28 november 2022. de wet bevat drie arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval.

Lees de volledige tekst van de wet op de website van het Belgisch Staatsblad: 30 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid.

De drie belangrijke arbeidsrechtelijke maatregelen in de wet zijn de volgende:

  • vrijstelling van het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid;
  • nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht;
  • beperking van de neutralisatie van het gewaarborgd loon in geval van een gedeeltelijke werkhervatting;

Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: 3 nieuwe maatregelen.