Ongeveer driekwart van de werknemers in de Europese Unie is werkzaam in de dienstensector en een aanzienlijk deel van de werknemers in de dienstensector heeft rechtstreeks contact met de ontvangers van de diensten die zij verlenen, zoals klanten, patiënten, leerlingen, enzovoort. In de beleidsnota van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden de arbeidsomstandigheden van mensen die in de interactieve dienstensector werkzaam zijn, onderzocht en wordt de kwaliteit van hun werk vergeleken met die van de gemiddelde werknemer.

Meer info in het Engels op de website van Eurofound: At your service: Working conditions of interactive service workers.