In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) komt naar voren dat arbeidsmigranten vaker een job hebben dat contact met andere mensen met zich meebrengt en dat niet thuis kan worden verricht. COVID-19 vormt dan een nieuw en onevenredig risico voor deze werknemers, die tot de meest kwetsbare onder de Europese beroepsbevolking behoren. Dergelijke rollen worden ook in verband gebracht met een hogere incidentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Aan de hand van een specifieke statistische methode toegepast op officiële enquêtegegevens wordt in de nota het blootstellingsrisico per sector en per land gespecificeerd. Ook worden in de nota maatregelen aanbevolen ter bescherming van de gezondheid van arbeidsmigranten tijdens en na de pandemie, waaronder voorlichtingscampagnes en economische en werkgelegenheidsondersteuning.

Meer info op de website van: