Werk en werkplekken veranderen voortdurend en dat kan leiden tot nieuwe risico’s en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en nieuwe dilemma’s.

Met zijn foresight-projecten wil het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) anticiperen op deze veranderingen (technologische, ecologische, maatschappelijke, politieke en economische) en ondersteuning verlenen voor een tijdige preventie en beperking van toekomstige risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Nu de groene en digitale transitie steeds sneller gaat, is er ook behoefte aan een strategische langetermijnaanpak en innovatieve oplossingen voor potentiële dilemma's op het gebied van VGW.

In de prognoseprojecten van EU-OSHA over opkomende risico's zijn belangrijke onderwerpen geïdentificeerd die verdere actie vereisen om de uitdagingen voor te zijn. U vindt ze op de website van EU-OSHA:

Bekijk ook de informatieve flyer van EU-OSHA, beschikbaar in 25 talen, waaronder het Nederlands: Nieuwe risico’s – Anticiperen op veranderingen: foresight-projecten.

(Bron: EU-OSHA News – mei 2024: Foresight projects: EU-OSHA anticipates emerging risks and future OSH challenges)