Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 19 januari 2022 een verkennend advies goedgekeurd over de sociale dialoog als instrument ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het advies werd gegeven op verzoek van het Frans voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat loopt van 1 januari tot 30 juni 2022.

De doelstellingen van het advies omvatten onder andere een verbetering van de preventie van arbeidsongevallen door het bevorderen van de sociale dialoog, een aantal acties om een effectieve implementatie van VGW-maatregelen te verzekeren en concrete tools om sociale partners te betrekken.

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt in het advies van het EESC aangeraden als middel om uitdagingen op het gebied van VGW in kaart te brengen en nieuwe maatregelen aan te bevelen.

Daarnaast moedigt het EESC elk initiatief aan om kleine of middelgrote ondernemingen te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van preventie, zoals het OiRA-project en de campagne "Gezond werk: verlicht de last!" van EU-OSHA.

Het advies past binnen het strategisch kader van de Europese Unie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027.

Meer info

(Bron: OSH News: How can European social dialogue promote safe and healthy work?)