In oktober 2022 gaf Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie (EU), nieuwe cijfers vrij over het aantal arbeidsongevallen in Europa. Uit de cijfers, die dateren uit het pandemiejaar 2020, blijkt dat in 12 EU-lidstaten het aantal dodelijke arbeidsongevallen steeg in 2020. Van de 2,7 miljoen incidenten waren 3.355 fataal.

Een vijfde van het aantal dodelijke ongevallen gebeurde in de bouwsector. Wanneer men het type verwonding bij niet-fatale ongevallen analyseert, blijkt het in een vierde van de gevallen te gaan om wonden en oppervlakkige letsels. Meer informatie en data zijn beschikbaar in het Engels op de website van Eurostat: Accidents at work statistics - Statistics Explained.

Lees ook volgend bericht over het onderwerp op de website van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI): Fatal accidents at work on the rise in 12 Member States.

ETUC-manifest “Zero Death At Work”

Het Europees vakverbond (ETUC) publiceerde in oktober 2022 een manifest dat het vizier richt op een werkomgeving met nul werkgerelateerde doden tegen 2030.

De campagne besteedt bijzondere aandacht aan het toenemend aantal beroepsziekten. Het aantal doden ten gevolge van een beroepsziekte wordt namelijk niet opgenomen in de cijfers van Eurostat. Toch sterven elk jaar meer dan 100.000 Europese werknemers aan kanker. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de belangrijkste oorzaak. Daarnaast veroorzaken lange werktijden en psychologische druk op het werk hartaandoeningen, beroertes, depressies en zelfmoord. Een slechte houding, repetitieve bewegingen en zwaar tillen veroorzaken rugpijn en andere musculoskeletale aandoeningen (MSA) en veroorzaken op hun beurt depressies en arbeidsongeschiktheid.

Verder zijn er nieuwe uitdagingen voor de gezondheid en veiligheid op het werk (VGW). ETUC haalt in deze context de extreme weersomstandigheden en temperaturen als gevolg van de klimaatverandering en de nieuwe vormen van werk buiten de traditionele werkplek aan.

ETUC vraagt dan ook aan de EU-lidstaten om in te zetten op:

  • preventie, zoals het vermijden van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zich voorbereiden op een (volgende) pandemie;
  • het betrekken van professionals op het vlak van fysieke en mentale gezondheid bij de organisatie van de werkplek.

Meer informatie is beschikbaar op de website van ETUC: Manifesto "Zero Death At Work".

Een analyse door ETUC van de cijfers van Eurostat vindt u op de website van ETUC: Workplace deaths rising in 12 EU countries.

Jaarverslagen 2021 Fedris

Zoals ieder jaar publiceert Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten in België in twee verschillende jaarverslagen.

Het statistisch jaarverslag arbeidsongevallen 2021 is te consulteren op de website van Fedris, in de rubriek Professional > Arbeidsongevallen - Privésector > Statistieken > Statistisch jaarverslag.

Het statistisch jaarverslag beroepsziekten 2021 is te consulteren op de website van Fedris, in de rubriek Professional > Beroepszieken – Privésector > statistische jaarverslag.

Begin 2022 publiceerde Medex voor de eerste keer het aantal arbeidsongevallen bij ambtenaren van de publieke sector tijdens de periode 2016-2020. Meer informatie hierover is beschikbaar in volgend bericht op deze BeSWIC website: Studie van Medex over arbeidsongevallen bij ambtenaren.

Relevante berichten op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende berichten verschenen die verbonden zijn aan arbeidsongevallen en beroepsziekten. Hieronder enkele voorbeelden: