Een nieuw koninklijk besluit van 19 november 2020 wijzigt de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en voegt twee werkzaamheden toe aan de lijst van procédés die als kankerverwekkend worden gedefinieerd.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Aanpassingen van de regelgeving over chemische agentia.