Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 2020 wijzigt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en bepaalde voorschriften betreffende kristallijne silica.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg: Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia.