Op 20 juni 2019 is het koninklijk besluit van 22 mei 2019 gepubliceerd. Dat KB wijzigt titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn. Het treedt in werking op 30 juni 2019.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk die betrekking hebben op jongeren en stagiairs.