De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) lanceerde, samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv, haar preventiecampagne 2017-2018.
Met 4 affiches probeerde de campagne met de figuur Max de medewerkers te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan.