In april 2023 vierde Febelsafe, de Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn, zijn 50-jarig bestaan. Tegelijkertijd werd een nieuwe voorzitter verkozen en neemt Febelsafe ook het voorzitterschap van de ‘Europese Safety Federation’ (ESF) waar.

Dit bericht geeft meer informatie over het 50-jarig bestaan van Febelsafe, de Europese federatie ESF en andere vieringen van stakeholders in relatie tot de welzijnswet. Tenslotte worden enkele websites met meer info over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangehaald.

Viering 50 jaar Febelsafe

De viering ging door bij één van de leden van Febelsafe, Depairon in Verviers. Na een bedrijfsrondgang werd de rest van het dagprogramma met diverse sprekers afgewerkt.

Febelsafe wil een toonaangevende rol vervullen door kennis en informatie op gebied van PBM over te dragen naar alle belanghebbenden. Het volgt onder andere de internationale normen over PBM op.

Op de website van Febelsafe vindt men ook informatie over:

  • Circletex, een Belgisch inzamelsysteem voor textiel;
  • Fit2fit, een kwalificatie rond nauwsluitende ademhalingsbeschermingsmiddelen;
  • enkele FAQ.

In de coronaperiode speelde Febelsafe een belangrijke rol als meldpunt voor PBM met vervalste certificaten en was de organisatie betrokken bij het referentiedocument “NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik”. Meer informatie hierover in volgend BeSWIC-bericht: (Semi)-normatief referentiedocument van NBN voor het maken, gebruiken en onderhouden van mondmaskers.

Begin 2023 liep het mandaat van 8 bestuurders teneinde en op 20 april 2023 zijn er opnieuw 10 bestuurders aangesteld. Ondertussen werd Guido Van Duren door het bestuursorgaan verkozen voor een nieuw mandaat als voorzitter. Geert Massart blijft penningmeester en vice-voorzitter.

Daarenboven nam Febelsafe eind april 2023 het ESF-voorzitterschap over van de ‘British Safety Industry Federation’ (BSIF).

Meer informatie hierover op de website van Febelsafe: Febelsafe viert 50-jarig bestaan, verkiest een nieuw bestuur, verlengt mandaat Ansell (Guido Van Duren) als voorzitter en neemt vanaf nu het voorzitterschap waar binnen ESF, de Europese Safety Federation.

De ‘European Safety Federation’ (ESF)

De ESF werd opgericht in 1991. De federatie bestaat uit 9 nationale organisaties van producenten en distributeurs van PBM, waaronder Febelsafe. De ESF is bovendien partner in de Europese Healthy Workplaces-campagnes van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

De ESF is daarnaast, als gevolg van de Europese verordening 2016/425, betrokken bij de ‘European Coordination of Notified Bodies’ voor PBM, die onder meer ‘Recommendations for Use’ (RfU)-sheets publiceert. De aanbevelingsdocumenten zijn terug te vinden op de website van de ‘European Coordination of Notified Bodies’: Personal Protective Equipment.

Over de verordening 2016/425 verscheen op deze BeSWIC-website volgend bericht: Op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen: Europese richtlijn wordt Europese verordening

Aangemelde instanties (“notified bodies”) spelen een rol in de conformiteitsbeoordeling van bepaalde zaken bij nieuwe aanpakrichtlijnen. Welke aangemelde instantie waarvoor is aangemeld kan men terugvinden in het Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.

Andere stakeholders die 50 jaar vieren

Op deze BeSWIC-website verschenen in het verleden al enkele artikels over 50-jaarvieringen van andere welzijnsstakeholders:

Meer informatie