De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Dit evenement biedt de gelegenheid om even stil te staan bij deze wet. Er volgt ook een debat over de automatisering en intensivering van de arbeidsomstandigheden en over precaire arbeid. Tevens zullen er de Belgische resultaten van het laatste onderzoek over de arbeidsomstandigheden worden gepresenteerd.

Waar en wanneer?

Dit evenement vindt plaats op 1 december 2016 vanaf 8u.30 tot 16 u. in de zaal Storck van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Organisatoren

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA)

Inschrijving

De inschrijving is gratis. Men moet wel vóór 25 november 2016 inschrijven.

Meer informatie

Programma en inschrijfstrook staat in de uitnodiging.