OiRA werkt in uw voordeel

  1. De bescherming van uw medewerkers en uzelf tegen ongevallen en beroepsziekten groeit. Op korte en op lange termijn.
  2. Minder afwezigheden zorgen voor meer productiviteit, voor het beter respecteren van deadlines en voor lagere verzekeringspremies. Kortom: voor een financieel gezondere onderneming.
  3. Betrek uw medewerkers positief en constructief bij de risicoanalyse en de acties die hieruit volgen. Zo bouwt u een sterke reputatie op als werkgever en als bedrijf, en vergroot de collegialiteit.
  4. Toch een ongeval? U vermijdt extra kosten zoals boetes of schadeclaims, en u hebt een sterker dossier bij de verzekering.
  5. U bent altijd voorbereid op een bezoek van de inspectie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk.
  6. U gaat met kennis van zaken in dialoog met uw externe preventieadviseur. Daarnaast geniet u maximaal van de verplichte aansluiting bij een externe preventiedienst.