Samen vooruit in vier stappen

1. Voorbereiding

Bepaal wie in uw bedrijf verantwoordelijk is/zijn voor het maken van een risicoanalyse.

Open op deze website uw OiRA-sectortool.

Maak eenvoudig en snel een persoonlijke login aan.

Tip: Maak uw medewerkers warm om ook deel te nemen, in het algemeen belang.

2. Identificatie en evaluatie

Maak een inschatting van de gezondheidsgevaren en veiligheidsproblemen door de stellingen en vragen met ja of nee te beantwoorden. Evalueer de bestaande risico’s volgens hun ernst: hoog, medium of laag. Rangschik ze in volgorde van belangrijkheid.

Tip: U kunt een aantal stappen invullen en vervolgens alles opslaan. De volgende keer doet u gewoon verder waar u gebleven was.

3. Plan van aanpak en to-dolijst

Stel passende maatregelen op om de potentiële risico’s uit te schakelen of te beheersen. Maak een concrete planning op om dat actieplan uit te voeren.

Klaar? Laat het programma het verslag van uw risicoanalyse opmaken.

Download deze samenvatting als bewijs van het gehele proces. Met inbegrip van het plan van aanpak, uw basis om de problemen en gevaren op te lossen in volgorde van belangrijkheid. Voer uw actieplan uit volgens planning.

Tip: Bespreek de resultaten van uw risicoanalyse met uw externe preventieadviseur.

4. Een continu proces

Risico’s in kaart brengen en beperken is een dynamisch proces. Uw OiRA-analyse herbekijken en bijsturen is aangeraden als de werksituatie wijzigt door nieuwe werknemers, materialen of machines, en na een incident of ongeval.

Tip: Zorg ervoor dat u altijd over een nauwkeurige en bijgewerkte geprinte versie van uw risicoanalyse beschikt.

Uw gegevens zijn safe

OiRA is er enkel om u te helpen. Alle data die u invoert zijn vertrouwelijk. Uw informatie is voor niemand anders toegankelijk.