OSHwiki-artikel met risicofactoren in de kappersbranche

  • Biologische agentia
  • Fysische agentia
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
Kappers

De bescherming van de gezondheid van de werknemers in de kappersbranche staat al geruime tijd hoog op de agenda van de sectorale sociale dialoog van de Europese Unie (EU).

Niet-bindende richtlijnen voor kappers

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Beroepsziekten
  • OIRA
  • Risicoanalyse
Kappers

Het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) heeft een reeks niet-bindende richtlijnen voor kappers en kapsters uitgebracht. De richtlijnen bieden algemene informatie over risicoanalyse, specifieke richtsnoeren op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk...

Risktrainer voor schoonheidsspecialisten

risktrainer
Kappers

Twee beroepsverenigingen voor schoonheidsspecialisten, nl. de Beroepsvereniging voor Bio-esthetiek en Kosmetologie (BESKO) en de Nationale Unie der Belgische Estheticiennes (NUBE) hebben de risktrainer als publicatie uitgegeven.

Nieuwe OIRA tool voor kappers

OIRA coiffeur
  • OIRA
  • Risicoanalyse
Kappers

Om kappers en kapsters te ondersteunen bij de analyse en preventie van de risico’s die bij hun beroep horen, heeft het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een tool voor een online interactieve risicoanalyse (OIRA) ontwikkeld die gratis en voor iedereen...