OiRA tool voor de podiumkunsten

OiRA tool voor de podiumkunsten
  • OIRA
  • Risicoanalyse
Kunst, amusement en recreatie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hebben op 13 juni 2018 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de podiumkunsten...

OiRA tools voor de live performance sector

  • OIRA
  • Risicoanalyse
Kunst, amusement en recreatie

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft 2 ‘OiRA’ online interactieve risicobeoordelingstools voor de live performance sector ontwikkeld om zalen, productiebedrijven en elkeen die actief is in die sector een leidraad te geven om veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan...