Gratis risicoanalyse-tool voor de vastgoedsector

  • OIRA
  • Belgisch focal point EU-OSHA
Informatie en communicatie, financiële activiteiten en onroerend goed

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 25 november 2020 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de vastgoedsector.