OiRA-tool voor horeca

  • OIRA
  • Risicoanalyse
Verschaffen accommodatie en maaltijden

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een nieuwe OiRA-tool voor de horecasector voorgesteld. De inhoud van deze online tool voor de risicoanalyse in kleine bedrijven (hotels, restaurants en cafés) werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de...

Risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector

  • OIRA
  • Risicoanalyse
Verschaffen accommodatie en maaltijden

Deze online tool geeft kleine horecaondernemingen de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zij en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de...