Interactief spel om studenten te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Kankerverwekkende en mutagene agentia
Onderwijs

In het kader van de “Roadmap on Carcinogens”, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (ofwel carcinogenen) in de werkcontext te verminderen, heeft de FOD Werkgelegenheid een interactief spel gelanceerd om studenten vertrouwd te maken met de maatregelen die genomen...

Met OiRA voor een veiliger werkomgeving op school

  • OIRA
  • Risicoanalyse
Onderwijs

De Europese sociale partners voor het onderwijs, EVO en EFEE, hebben in samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie en van de middelbare scholen twee onlinetools ontwikkeld voor de beoordeling van...

Safety first: veiligheid op de werkvloer voor leerkrachten van de elektrotechnische sector

stroomopwaarts
Elektrische installaties
  • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
  • Onderwijs

Op de website https://elektroclubvoorleerkrachten.be/ (voorheen www.stroomopwaarts.be) vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs. Dit is een initiatief van Volta, de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers...