“EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

 • Lawaai
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw

In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.

Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
Bouw

Een werkgever in de bouw moet met heel wat partijen samenwerken. Het is hierin niet altijd voor iedereen duidelijk wie wat moet doen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom werkte de dienstverlenende organisatie ‘Constructiv’ van en voor de bouwsector, samen met de...

Leidraad en charter voor dakwerkers over veilig werken met asbest

Asbest
Bouw

Dakwerkers kunnen in aanraking komen met asbesthoudende dak- en gevelbekledingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen dakwerkers een asbestdak of -gevel zelf wegnemen, maar het veilig verwijderen is niet zo eenvoudig. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelde daarom samen met de sector...

Code van goede praktijk voor steigers

Werken op hoogte
Bouw

Constructiv heeft in 2017 in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector en de nationale beroepsvereniging van...

Video voor een optimaal gebruik van achteruitrijalarmen

Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Bouw
 • Vervoer en opslag

Een video van het Canadese Onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail (IRSST)" toont met welke factoren men rekening moet houden om achteruitrijalarmen in realistische omstandigheden in het arbeidsmilieu veilig te gebruiken. De video is bestemd voor...