“EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

  • Lawaai
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • KMO
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Industrie
  • Bouw

In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.

Nieuwe OiRA-tool voor de sierteelt gelanceerd

  • OIRA
  • Risicoanalyse
Landbouw, bosbouw en visserij

Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de...

Europese gidsen voor goede praktijken op het gebied van landbouw en visserij

Europese gidsen
Landbouw, bosbouw en visserij

Twee uitgebreide gidsen voor goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen nu in meer dan 20 talen worden gedownload. Ze zijn gepubliceerd door de Europese Commissie. Een gids heeft betrekking op landbouw, veehouderij, tuinbouw en bosbouw. De andere gids behandelt de...