Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  • Hijsen of heffen van lasten
  • Werken op hoogte

Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.