OSHwiki-artikel met risicofactoren in de kappersbranche

  • Biologische agentia
  • Fysische agentia
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
Kappers

De bescherming van de gezondheid van de werknemers in de kappersbranche staat al geruime tijd hoog op de agenda van de sectorale sociale dialoog van de Europese Unie (EU).