Napo-video over het risico van brand en explosies op de werkplek

  • Brandpreventie
  • ATEX

In de animatiefilm “Napo in… brandalarm!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) illustreren Napo en zijn collega’s het risico van brand en explosies op de werkplek en de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Een belangrijk...

Game-based leerplatform “Play it safe”

  • Brandpreventie
  • Ergonomische preventie van MSA

“Play it safe” is een online cloud-based leerplatform, waarmee werknemers op een veilige, leuke en efficiënte manier worden opgeleid over veiligheid en preventie aan de hand van games voor web en mobile. Onder andere EHBO, brand, ergonomie en hygiëne zijn thema’s die aan bod kunnen komen.

Technisch dossier ‘Evacuatieoefeningen’

Brandpreventie

De werkgever moet alle maatregelen treffen om zijn personeel te evacueren. Hij moet denken aan de opgelegde evacuatiewegen, maar hij moet zich ook vergewissen van de noodprocedures die in het interventie- en evacuatieplan van de onderneming of bedrijfsvestiging zijn opgenomen.

Brandveiligheid van gevels

Brandpreventie

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen.

Praktische tools voor brandpreventie

Brandpreventie

De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van de brandpreventie. Het gaat om 25 documenten in het kader van de blusmiddelen.