Veilig werken aan of nabij mobiel netwerkinfrastructuur

  • Elektrische installaties
  • Werken op hoogte
  • Elektromagnetische velden
  • Risicoanalyse

Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze bundelden in een veiligheidshandboek een aantal werkprocedures om gevaarlijke situaties te...

Mini veiligheidsvormingen van Volta

Volta
Elektrische installaties
Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur

Volta, de paritaire sectororganisatie voor het PSC 149.01, heeft op een ludieke manier over 4 onderwerpen een mini-vorming uitgewerkt.

Beeldwoordenboek elektriciteit

beeldwoordenboek
Elektrische installaties

Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en de veiligheid en efficiëntie te verhogen, heeft Volta een beeldwoordenboek voor de elektrotechnische sector uitgebracht. Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01.

Safety first: veiligheid op de werkvloer voor leerkrachten van de elektrotechnische sector

stroomopwaarts
Elektrische installaties
  • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
  • Onderwijs

Op de website https://elektroclubvoorleerkrachten.be/ (voorheen www.stroomopwaarts.be) vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs. Dit is een initiatief van Volta, de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers...