Veilig werken aan of nabij mobiel netwerkinfrastructuur

  • Elektrische installaties
  • Werken op hoogte
  • Elektromagnetische velden
  • Risicoanalyse

Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze bundelden in een veiligheidshandboek een aantal werkprocedures om gevaarlijke situaties te...