Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen

  • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
Bouw

Een werkgever in de bouw moet met heel wat partijen samenwerken. Het is hierin niet altijd voor iedereen duidelijk wie wat moet doen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom werkte de dienstverlenende organisatie ‘Constructiv’ van en voor de bouwsector, samen met de...