Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen

  • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
Bouw

Een werkgever in de bouw moet met heel wat partijen samenwerken. Het is hierin niet altijd voor iedereen duidelijk wie wat moet doen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom werkte de dienstverlenende organisatie ‘Constructiv’ van en voor de bouwsector, samen met de...

SEED-Connect: digitale wegwijzer naar arbeidsarts en psycholoog

  • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
  • Preventieadviseur

Een nieuw digitaal platform “SEED-Connect” maakt het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten men kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.