Praktische tips om MSA te voorkomen door middel van werknemersparticipatie

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA) brengen hoge kosten met zich mee voor werknemers en bedrijven in de Europese Unie. Werknemers zelf spelen een cruciale rol in het voorkomen van deze aandoeningen.