Hitte op het werk: richtsnoeren van EU-OSHA in meerdere talen

  • Thermische omgeving
  • Beschermingsmiddelen

In de zomermaanden vormt hittestress in een reëel risico voor werknemers. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft daarom een aantal richtsnoeren ontwikkeld, die nu in meerdere Europese talen beschikbaar zijn, waaronder het Nederlands.

OSHwiki-artikel over de impact van de klimaatverandering

  • Thermische omgeving
  • Beschermingsmiddelen

Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de belangrijke gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk.