OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

 • OIRA
 • Risicoanalyse

Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.

OiRA Bureau

 • OIRA
 • Risicoanalyse
 • Administratieve en ondersteunende diensten
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT...

OiRA Dienstboden

OIRA
Huishoudens

Op 15 mei verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel.

Nieuwe OiRA-tool voor de sierteelt gelanceerd

 • OIRA
 • Risicoanalyse
Landbouw, bosbouw en visserij

Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de...

Niet-bindende richtlijnen voor kappers

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Beroepsziekten
 • OIRA
 • Risicoanalyse
Kappers

Het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) heeft een reeks niet-bindende richtlijnen voor kappers en kapsters uitgebracht. De richtlijnen bieden algemene informatie over risicoanalyse, specifieke richtsnoeren op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk...

Gratis risicoanalyse-tool voor de vastgoedsector

 • OIRA
 • Belgisch focal point EU-OSHA
Informatie en communicatie, financiële activiteiten en onroerend goed

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 25 november 2020 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de vastgoedsector.