“EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

 • Lawaai
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw

In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.

Praktische handleiding voor kleine ondernemingen over psychosociale risico's, stress en musculoskeletale aandoeningen

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Stress
 • KMO

Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen ernstige gevolgen hebben voor werknemers en ondernemingen. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof. Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen problemen ondervinden om die risico’s aan te pakken.

Eerste hulp voor meer psychosociaal welzijn in KMO’s

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • KMO

Als werkgever van een kleine organisatie is het niet altijd even makkelijk om aandacht te hebben voor psychosociale risico’s. Daarom verspreidt de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een gratis tool met concrete tips over hoe een werkgever kan...