Werkbaar werk in voedingsbedrijven

Oudere werknemers
Voeding, dranken en tabak

Alimento, de vereniging die de sectorale diensten groepeert die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie, heeft een aantal succesvolle goede praktijkvoorbeelden over werkbaar werk onderzocht. Het resultaat daarvan staat in de...

Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  • Ergonomie
  • Re-integratie op het werk
  • Oudere werknemers

In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...

Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  • Ergonomie
  • Re-integratie op het werk
  • Oudere werknemers

Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...

E-gids over leeftijdsmanagement op het werk

  • Ergonomie
  • Re-integratie op het werk
  • Oudere werknemers

In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids richt zich...