CE tool voor CE markeren van producten

  • Op de markt brengen van machines
  • Op de markt brengen van PBM

Met de CE tool op de website “Euronorm.net” kan men eenvoudig vaststellen wat er op een product van toepassing is. De mappenstructuur per richtlijn geeft een overzicht van wat er nodig is om het product CE te markeren. Het gebruik van die tool is gratis, zonder dat er een abonnement aan is verbonden...