“EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

  • Lawaai
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • KMO
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Industrie
  • Bouw

In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.

Online-Training TV: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In het Online-Training TV aanbod met interactieve videocursussen van Prevent is er een opleidingsvideo beschikbaar over persoonlijke beschermingsmiddelen. In de video komt ook ademhalingsbescherming aan bod.