Combat Harassment Tool (CHAT)

Psychosociale risico’s (PSR)

Recent lanceerde de KULeuven de Combat Harassment Tool (CHAT), een online screeningstool voor ongewenst gedrag op het werk.

OSHwiki-artikel met risicofactoren in de kappersbranche

  • Biologische agentia
  • Fysische agentia
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
Kappers

De bescherming van de gezondheid van de werknemers in de kappersbranche staat al geruime tijd hoog op de agenda van de sectorale sociale dialoog van de Europese Unie (EU).

Praktische handleiding voor kleine ondernemingen over psychosociale risico's, stress en musculoskeletale aandoeningen

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
  • KMO

Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen ernstige gevolgen hebben voor werknemers en ondernemingen. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof. Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen problemen ondervinden om die risico’s aan te pakken.

Film over psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s (PSR)

Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.